| Hem | Om oss | Gästbok | Bildgalleri | Rimbobanan | Kontakt |

Pages

Fortsättning...

Kårsta – Rö
 
Från Kårsta station används den befintliga banvallen till syd om sjön Sparren. Därefter genvägen genom skogen, en effektivare dragning än om man, vilket vi har studerat, följer befintlig banvall utefter sjön Sparren. Där hade man ändå till 80% behövt bygga helt ny banvall. Dragningen genom skogen blir inte dyrare men 350 meter kortare.

Syd om den nya viadukten (byggd för Roslagsbanans förlängning) syd om Rö används återigen den befintliga banvallen. Norr om Rö station görs kurvrätning men  i övrigt på befintlig banvall.

Eventuellt överblivna bergmassor krossas till makadam för banbygget, stenkross finns i närheten.

Det är viktigt att det nya stationsläget i Rimbo är förberett inför en fortsatt förlängning till Norrtälje. Ett optimalt läge i Rimbo vore så långt västerut som möjligt. Dessvärre är detta i praktiken inte möjligt varför den visade lösningen är den bästa möjliga. Den nya stationen kommer väster om befintlig banvall. I anslutning till stationen finns bra möjligheter att ordna bussangöring och parkering.

Rimbo detalj, nytt stationsläge med bussterminal sydost om nuvarande bussterminalen frigör mark för utbyggnad av centrum med bostäder och affärer, ger möjlighet till förstärkt småstads-karaktär 

| Sida 1| Sida 2 | Sida 3 | Sida 4 |

| Designed & created by Webbslingan |