| Hem | Om oss | Gästbok | Bildgalleri | Rimbobanan | Kontakt |

Pages

Fakta om Rimbobanan

Rimbobanans samhällsekonomiska nytta beror på att samhället får ett nytt attraktivt trafikmedel med kortare restider, snabbare, säkrare transporter och minskade utsläpp. I och med samordningen med övriga Vallentuna/Kårsta-linjen får man klart förbättrad turtäthet jämfört med nuvarande busstrafik. Med kortare restider vill fler åka kollektivt och man kan använda mer tid till annat än resande. Detta ökar i sin tur produktiviteten i samhället.
Utsläppen minskar vilket innebär en vinst för samhället när tåg används istället för bil och buss. Regionalt samspel med väl fungerande arbetsmarknader, god kompetensförsörjning med högre utbildade, god tillgänglighet till service, ett brett kultur- och fritidsutbud och socialt samspel. Man får väsentligt förbättrade kommunikationer med Täby och Vallentuna samt, via Vallentuna, Upplands Väsby. Roslagsbanan ger som extra bonus stora möjligheter till natur- och kulturupplevelser.

 

| Sida 1| Sida 2 | Sida 3 | Sida 4 |

| Designed & created by Webbslingan |