| Hem | Om oss | Gästbok | Bildgalleri | Rimbobanan | Kontakt |

Pages

Föreningen Tåg Till Rimbo har till syfte att verka för en återuppbyggnad av Roslagsbanan mellan Kårsta - Rimbo. Föreningen är partipolitiskt obunden.

Styrelse år 2011

Befattning

Namn

Telefon

Ordförande

Jan-Olof Johansson

0175-911 22

Sekreterare

Jan Olson

0175-621 51

Kassör

Leif Fredriksson

0175-704 15

Ledamot

Mats Höjbrandt

08-540 654 11

Ledamot

Bo Wetterström

073-640 19 02

Suppleant

Ingmar Unnerstad

08-511 722 10

Suppleant Jessica Ericsson 0706-571073

Medlemsavgift
100 Kr. För medlem vilken har samma adress som annan fullbetalande medlem och avstår från eget medlemsutskick samt anmäler detta är avgiften 50 Kronor. Vill du bli medlem sänder du in medlemsavgift till föreningens Bankgiro 5543-5234 eller Plusgiro 464584-2. Glöm ej ange namn, adress, e-postadress och gärna telefonnummer på talongen.

Föreningens arbete
Verksamheten är inriktad på att skapa opinion för Roslagsbanans återuppbyggnad till Rimbo. För detta ändamål bedrivs informationsverksamhet riktad till såväl allmänheten som till andra organisationer och beslutande organ. Utrednings- och studiearbete finns också på programmet. Särskild vikt läggs vid att följa frågor som rör Roslagsbanans utbyggnad och trafik.

    Föreningen Tåg Till Rimbo
     c/o Fredriksson
     Smedjevägen 9
    762 31 Rimbo

Bankgiro: 5543-5234  Plusgiro: 464584-2

| Designed & created by Webbslingan |