Pages

ÅTERBYGG ROSLAGSBANAN TILL RIMBO!

Föreningen Tåg Till Rimbo har genom egna utredningar visat på hur Roslagsbanan kan återbyggas på sträckan Kårsta-Rimbo och hur en ny stationsanläggning i Rimbo kan utformas. Vi anser att dessa förslag bör prövas och att det finns många goda skäl att göra den aktuella utbyggnaden. Med nya tåg får man en attraktiv förbindelse jämfört med nuvarande busstrafik.

Det är ett starkt lokalt intresse att Rimbo återfår järnvägen. Den skulle också medverka till att förbättra trafiksituationen vid infarten till Stockholm. Trots allt är återbyggnaden på den för ändamålet reserverade 13 kilometer långa banvallen inget svårbemästrat projekt och kostnaderna ej oöverstigliga*. De kan tvärt om anses som måttliga i förhållande till vad man får för pengarna. Om inte denna återbyggnad sker så kan man undra var talet om en hållbar trafikpolitik ska tillämpas med bättre motivering. En modern tågtrafik gör Rimbo än mer attraktiv som bostadsort med nya skattebetalare till kommunen.

*Tåg Till Rimbo beräknar kostnaden för nyanläggning Rimbo - Kårsta till ca 200 miljoner SEK, exkl nya tåg.

 

| Designed by Webbslingan |